• Mariann Vølstad (t.v.) og Ingun Haukedal byr på ferskt bakverk i marehalmen på Orre, fra basen til Jæren friluftsråd. Geir Sveen

Fylkets billigste kafé?

På fylkets aller største utfartsmål, Jærstrendene, får du kanskje fylkets billigste påsmurte rundstykke. Men kun på søndager og røde dager, foreløpig.