• Velodrom

Et endelig ja til velodrom fra Sandnes

Med 47 mot 2 går Sandnes bystyre fullt og helt inn for å være med på å bygge sykkelvelodrom i Sola.