• Sju sko. Ingen er par. Alle står nå bare utstilt på marehalmen på Reve. Geir Sveen

Mye sko på strendene i år

— Nei, jeg har ingen forklaring på dette strandbildet, humrer Øystein Dahle, daglig leder i Jæren friluftsråd, som har gjort opp status for søppel på strendene i 2014.