• Midt i bildet er svømmeanlegg og dobbel idrettshall foreslått. En arbeidsgruppe vil legge kirke og barnehage på andre siden av Rv 13 på feltet AU22. Illustrasjon: Helge Bjørnevik/Google Maps

Her blir det svømmehall

Et bredt politisk flertall går inn for at det blir bygget svømmeanlegg og dobbel idrettshall på Iglemyr. Rådmann Bodil Sivertsen mener svømmehall med varmtvannsbasseng skal stå ferdig innen 2018.