• Under det som tidligere var Norem Baades lokaler er det funnet sport som stammer helt tilbake til år 60. Spor fra så langt tilbake er ikke tidligere funnet i Stavanger.Dette kom fram da Knut Paasche, arkeolog og forsker ved NIKU, fredag formiddag var på besøk hos Stavangers ordfører. Pål Christensen

Nye arkeologiske funn: Stavanger er eldre enn vi har trodd

I Kirkegata i Stavanger sentrum, der det nå bygges ny Zara-butikk, er det gjort arkeologiske funn som KAN forandre Stavangers historie.