Nye arkeologiske funn: Stavanger er eldre enn vi har trodd

I Kirkegata i Stavanger sentrum, der det nå bygges ny Zara-butikk, er det gjort arkeologiske funn som KAN forandre Stavangers historie.

Under det som tidligere var Norem Baades lokaler er det funnet sport som stammer helt tilbake til år 60. Spor fra så langt tilbake er ikke tidligere funnet i Stavanger.Dette kom fram da Knut Paasche, arkeolog og forsker ved NIKU, fredag formiddag var på besøk hos Stavangers ordfører.
 • Hilde Moi
  Journalist
Publisert: Publisert:
middelalderbyen-0.jpg
Her, på tomta der Zaza skal komme i Kirkegata i Stavanger sentrum, er det funnet spor som stammer helt tilbake til år 60.
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Under det som tidligere var Norem Baades lokaler er det funnet spor som stammer helt tilbake til år 60. Spor fra så langt tilbake er ikke tidligere funnet i Stavanger.

– Vi fikk nye dateringer i går på en undersøkelse vi gjorde i sommer. Vi trodde det var fra nyere tid 1600-1700-tall, men så viste det seg at vi fant husbebyggelse helt tilbake til vikingtiden og ikke minst kokegroper både i vikingtid og så langt tilbake som år 60. Det er veldig spennende at vi viser aktivitet fra folk her så langt tilbake i tid, sier Knut Paasche, arkeolog og forsker ved Niku, Norsk institutt for kulturminneforskning.

Eldre by

Fredag formiddag var han på besøk hos Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø. Her la han fram resultatene fra utgravingen som ble foretatt på Torget under opparbeidelsen av tusenårsstedet. Han hadde også med seg helt fersk informasjon om funn fra Norem Baade-tomta, der Zara nå bygges. Han beskriver det som "en fest" å få informasjon om så tidlige funn.

Fra utgravningen av tusenårsstedet.

Funnene viser at Stavanger som by er eldre enn det som til nå har vært kjent. Det viser også at det på et svært tidlig tidspunkt var bebyggelse over et større areal enn det som til nå har vært kjent.– Kirkegata er veldig langt nord i byen, så det er overraskende at vi skulle finne noe så langt ute. Det er interessant at vi knytter det til området rundt Vågen der det senere har blitt en by, sier han.

– Hver gang man graver en grøft i Stavanger by, bør en arkeolog få lov til å stikke hodet nedi og se. Gjør man det, vil det komme flere og flere biter i dette puslespillet, sier han.

Fragmentarisk

Arkeologene gjorde en rekke funn under tusenårsstedet. Blant annet et hus fra 500-tallet, en kirke som har vært der før domkirken, to nåler fra vikingtiden og andre funn som kan tyde på aktivitet. Blant annet nøtter kan brukes til å tidfeste funn.

– Samlet har det kommet mange nye funn. Det er lite og fragmentarisk, men det viser aktivitet tilbake før middelalderbyen. Vi skal ikke kalle det en by, men et tettsted, og mer enn en gård, sier han.

– Veldig spennende, sier ordfører Christine Sagen Helgø om funnene.

– Det er veldig spennende det han sier at det har vært større grad av aktivitet her under vikingtiden enn vi trodde og også lenger tilbake i tid. Det viser at når vi graver, bør vi sjekke hva som er under bakken, sier hun, og drar blant annet fram restaureringen av domkirka.

Ordføreren sier de likevel kan holde på 1125 som Stavangers opprinnelsesår.

– Dette er ny informasjon, og det er ny informasjon som er spennende for hele byen. Kanskje vi må skrive litt om på hisorien vår, sier Sagen Helgø.

Helge Solum Larsen (uavh) leder for kommunalstyret for byutvikling er svært begeistret for funnene.

– At det er spor helt fra år 60 er helt ellevilt! Dette og andre funn viser at det har vært en landsby her før man har trodd. Vi må fortsette å finne utav dette og å få inn arkeologer når det gjøres utgravinger, sier han.

Paasche skriver dette om funnene:

I folkevandringstid fants det en bosetning oppe på ryggen mellom Breiavatnet og Vågen. Det er ikke funnet spor etter bosetning i området i merovingertid, men den var tilbake på om lag samme sted i vikingtid.

Ser vi disse funnene fra vikingtiden i sammenheng blir det nærliggende å se for oss en gård Stavanger oppe nær ved der domkirken står i dag. Gravene fra 1000-tallet antyder at det også har stått en kirke på gården. Runesteinen fra tidlig 1000-tallet har ingen eksplisitt tilknytning til en kristen grav og kan således også ha hørt hjemme i et gravfelt her oppe i vikingtiden. Dette er igjen en parallell til situasjonen i Trondheim i samme periode, med det unntaket at i Trondheim har det beviselig vært et utparsellert utvekslingssted allerede i andre halvdel av 900-tallet.

Les også

Har brukt ti år på en rapport til ti millioner

LES MER OM FUNNENE FRA TUSENÅRSSTEDET HER: Nye og spennende funn i Stavanger sentrum (ekstern link)

LES OGSÅ:

Les også

 1. - Kan være rester av middelaldermuren

 2. Middelalderfunn ved Torget

 3. Utgravinger på Torget i ti uker

Publisert:
 1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Kvinne i 90-årene kom seg ut uskadd

 2. Du vett, mååååden han seie det på

 3. Kvelden tilhørte Froddien

 4. Kommunens minste skole får ansiktsløft til 130 millioner – og åtte meter høyt blikkfang

 5. Politiet: Brannen ved barnehage i Stavanger var påsatt

 6. Personen som ble funnet død i Loddefjord, var savnet 24-åring fra Stavanger