• Kronprins Haakon Magnus har blitt kritisert fra flere hold fordi han velger å reise til et land som anses som gjennomkorrupt og der regimet utviser en manglende respekt for menneskerettighetene.

Kongelig besøk til pøbelseminar