• Eli Gundersen er skolesjef i Stavanger.

Elevene skal lære å tenke "vi og oss" i stedet for "jeg, meg og mitt"

Utenom det å kunne lese, skrive og regne, er "medborgerkompetanse og sosialt medansvar" det viktigste skolene i Stavanger skal jobbe med framover.