Flere velger sandnesdrakt

Salget av sandnesdrakten har økt kraftig i det siste. Nå kommersnart en herremodell. Innehaver Bjørg Førre(t.v) og Signe Brit Voldsekger sandnesdrakter i hele distriktet.