• Her i Stokkalandsmarka, rett nord for Brusand, vil ordførar Mons Skrettingland ha den nye travbanen. Rett nedanfor går jernbanen og der skal den nye jernbanestasjonen liggja. I bakgrunnen ligg Brusand og Jærhavet. Fredrik Refvem

Her vil han ha travbanen

Han stig frå stein til stein i Stokkalandsmarka og ser for seg framtidas travløp akkurat her, og barn og unge til hest på ridestiane rundt i området.