• Grunnen til at saken kommer opp til ny politisk behandling i Stavanger, er at Folkets strålevern har overlevert et innbyggerinitiativ med 1200 underskrifter. De ble overlevert ordføreren i fjor høst. Lars Idar Waage

- Useriøst fra Folkets Strålevern

Forsker Lars Klæboe i Statens strålevern reager kraftig på det han kaller løsslupne påstander uten faglig dokumentasjon fra Folkets Strålevern i Stavanger.