Sandnes taper på unge - Drammen tjener på eldre

Jevnstore Drammen har mer penger i kassen og flere skattebetalere enn Sandnes. Årsak: Ung befolkning koster penger.