Kommunene klager på pålegg om innsyn

Kommunene på Nord-Jæren gir seg ikke. De hevder nå at lederen av klagenemnda er inhabil, og påklager samtidig pålegget om å levere fra seg anbudsdokumenter.