Søksmål mot Birgittes fetter for retten om to uker