Sikrer jærsk ulykkesvei

Bredere vei, bedre sikt og fotobokser skal gjøre rv 44 på Øksnavad sikrere. Statens vegvesen setter igang tiltak til høsten.