Ingen ny behandling av Skår-saken

Anken fra påtalemyndigheten over frifinnelsen av Jens E. Skår vilikke bli behandlet av Høyesterett.