Politihelikopter i det blå

Et politihelikopter i beredskap kunne vært til stor hjelp for politiet de første minuttene etter Nokas-ranet. Men det er langt fram til et helikopter står til disposisjon i politidistriktet.