Tiltak for betre Hå-skule

Mentorordning, foreldresamarbeid og fagleg sterke lærarar er tre av satsingsområda for å styrka skulen i Hå.