Hevede lanser på Kongsgård

Parafineimen fra faklene driver over byen. Fra Kongsgårds skolegård lyder hissige trommevirvler. I Byparken småsteiler hingster med virile riddere på ryggen.