- Tillit til kommunen

Stavanger hadde 161 klagesaker som ble sendt til fylkesmannen i 2003. 153 av disse er avgjort. Av disse fikk kommunen medhold i 88 prosent, altså 118 saker.