• Kvinna frå Sauda har sjølv teke bilete av sjikanen ho har vore utsett for. Privat.

Tiltale tatt ut mot permittert Suldal-ordfører