Ba om Etiopia-granskning da de var i opposisjon

De nye regjeringspartiene SV og Sp krevde i fjor en uavhengig gjennomgang av etiopiske asylsaker. Hva de nå vil gjøre, er uklart.