- Vi skal gjøre opp for den urett som er gjort

Ordfører Leif Johan Sevland (H) og politikerne i Stavanger lover å ta sin del av ansvaret for at barn som ble utsatt for seksuelle overgrep, vold og vanskjøtsel på barnehjem i Stavanger skal oppleve rettferdighet.