Gassmiljøet samles på Jæren

Bryne blir hovedkontor for Gasnor AS sine leveranser av naturgass til Sør-Rogaland og Agder-fylkene.