Større miljøansvar i shipping

I løpet av våren vil Justisdepartementet fremme en proposisjon for Stortinget om en sterk heving av rederienes økonomiske ansvarsgrense når det gjelder fjerning av skip og last etter havari og forurensing.