• Jone Østebø

57 dykkerdødsfall i løpet av ti år

På de siste ti årene har 57 personer omkommet i dykkeru-lykker i Norge. Rapporter om skader og nestenuhell eksisterer omtrent ikke.