8,5 mill. ekstra til sykehjemmene

Bedre legedekning, mer penger til daglig drift og litt ekstra penger til utstyr på byens sykehjem, vedtok levekårspolitikerne denne uka.