Ran i sentrum

7-eleven kiosken øverst i Søregata ved Arneageren ble ranet klokka21.56 onsdag.