Ikke nok penger til unge

Stavanger kommune bruker ingen av de ekstra psykiatripengene fra opptrappingsplanen til barn og unge, til tross for at målet med planen er at 20 prosent av pengene skal gå til tiltak for de yngste.