Lundsneset forurenset av rødt, jernholdig slam

Mulig sig fra den gamle fyllplassen på Lundsneset på Hundvåg er grunnen til at bading og fisking er forbudt i deler av det populære friområdet.