Glede sentralt, bekymring lokalt

— Halveringen på landsbasis er gledelig, og den har flere mulige forklaringer, sier sjefen for Kripos, Arne Huuse. I følge Huuse er det flere årsaker til den store nedgangen i antall narkotikarelaterte dødsfall på landsbasis fra 2001 til 2003.