Slåsskjempe fengsles

Jæren tingrett har dømt en 39-åring fra Sandnes til 120 dagers fengsel for voldsbruk under særdeles skjerpende omstendigheter.