Bøndene skal sikre gjennomslag i WTO

Søndag er lederen i Norges Bondelag i Paris for å møte presidenten for japanske bønder og andre partnere med samme syn på WTO-forhandlingene.