Rekordar trugar norsk oljeindustri

Akutt mangel på boreriggar i verda vil føra til utsetjing av leiteopp— gaver på norsk sokkel. Skyhøg oljepris kan føra til at utleigeprisane for boreriggar nærmar seg svimlande 3 millionar kroner per døgn.