Utfor på glatta

Vekslende snø, sludd og regn har ført til ekstremt vanskelige kjøreforhold på enkelte veistrekninger.