Positiv til Lysefjord-hotell

Rådmannen i Forsand meiner kommunen bør skyta inn pengar i eit hotell ved Lysefjorden.