Vil fusjonere Sjøkartverk, Kystverk og Sjøfartsdirektorat

Sjøkartverket med nær 160 tilsette i Stavanger kan bli fusjonert med Kystverket.