Lege tok brev fra Wiesel som en vrangforestilling

I 1987 kom Michael Holmboe i prat med en fredsprisvinner. Det ble kimen til en skjebnesvanger feildiagnose.