Kunder i Skagen Vekst får 40 mill. kr. etter regnefeil