• Bøketreet er et sørgelig syn etter at halve trekronen er visnet.

Giftmord på bøk

Uvedkommende har boret tre hull i en kommunal bøk i Ullandhaugskråningen. Kommunen politianmelder forholdet, og krever påtale og straff av gjerningspersonene.