• - Vi er ikke forundret over at det blir forsinkelser, sier Kåre Hauge, leder av Strand Pendlerforening.

Taupendlerne ikke overrasket