Fiskerne frykter laksedød

Naturvernere og fiskere ser svart på laksens framtid som følge av utbyggingen av Jørpelandsvassdraget.