Ordfører og rådmann kjente nye Ryfast-tall

En måned før bystyrets behandling av Ryfast-traseen fikk ordførerLeif Johan Sevland og rådmann Ole Hetland en indikasjon på atalternativ 5 var billigst. Veisjefen bekrefter nå at en slikutregning finnes.