Sandnes trenger 11 barnehager

Selv med 12 nye barnehager de neste fire årene, vil Sandnes mangle over 800 barnehageplasser i sentrumsnære strøk. Det tilsvarer 11 barnehager.