Milliardsprekk for Ryfast

Ryfastpakken vil koste om lag 3,3 milliarder kroner, ifølge Statensvegvesen. Det rundt 1 milliard mer enn tidligere anslått.