• Her skal det bli driv, vonar rektor Lars Tore helgeland. Her tek nemleg nye Bryne vidaregåande skule form. 1. august i år giftar Bryne og Time vidaregåande skular seg. Om eitt år flyttar dei saman her. Jon Ingemundsen

Han skal føra arven vidare

Til gymnaset kom fylkets aller flinkaste elevar. Til Time vidaregåande skole kom dei som bokstaveleg skulle byggja Rogaland. No skal dei to skulane bli ein.