Mer bråk om Solas strenge flyktningpolitikk

Solas restriktive flyktningpolitikk og UDIs økende skepsis er et nederlag for kommunen, synes mindretallet.