Mopedist skadet

BERGELAND: En mopedist ble lettere skadet i benet i ettermiddag.