Påstand mot påstand om trege sykehusdrosjer

Drosjene fra NorgesTaxi kommer ikke på tiden, hevder en 84 år gammel stavangermann. Dermed kommer han for sent til timer på SiR.