Rennesøy utsetter saken om Finnfast og ESA

ESA vil trolig bruke ett år på å vurdere lovligheten av å kreve bompenger i Rennfast til Finnfast.